mongolian_art_gallery_berlin

Mongolian Art


Vernissage in the Castle Seeheim, Konstanz (29.04.2009) www.mongolian-art.de
Exhibition Painter: Otgonbayar Ershuu with sculptor Samy René Roberto Vermeulen (30.4.-17.05.2009 in Schloss Seeheim, Eichhornstr. 86, 78464 Konstanz) 
016-17_art_exhibition.jpg.small.jpeg
facebook-otgo-art
017-18_art_exhibition_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 18
018-19_art_exhibition_seeheim_castle.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 19
019-20_art_exhibition_castle.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 20
020-21_art_exhibition_castle_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 21
021-22_exhibition_seeheim_castle_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 22
022-23_exhibition_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 23
023-24_art_exhibition_vernissage.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 24
024-25_vernissage_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 25
025-26_otgonbayar_art_exhibition.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 26
026-27_otgo_art_exhibition.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 27
027-28_otgonbayar_malerei.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 28
028-29_eberhard_teufel_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 29
029-30_eberhard_teufel.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 30
030-31_seeheim_schloss_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 31
031-32_schloss_seeheim_konstanz.jpg.small.jpeg
Vernissage Konstanz 32