berlin gallery mongol urlag

Монголын Урлаг


Улаанбаатар хотын зургууд 2010 оны 3-р сар, Э.Отгонбаяр www.mongolian-art.de
000-001_otgo.jpg.small.jpeg
facebook-otgo-art
001-002_miat.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-2
002-002_mongol_uls.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-3
003-003_haluun_elgen_nutag.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-4
004-004_sukhbaatar_hushuu.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-5
005-005_stadtzentrum_ulan_bator.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-6
006-006_city_centre_ulaanbaatar.jpg.small.jpeg
 Улаанбаатар-7
007-007_talbai.jpg.small.jpeg
 Улаанбаатар-8
008-008_stadt_zentrum.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-9
009-010_square_suhbaatar.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-10
010-011_platz_sukhbaatar.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-11
011-012_rathaus_ulan-bator.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-12
012-013_hangarid.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-13
013-014_sukhbaatar_square.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-14
014-015_square_sukhbaatar.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-15
015-016_mongolia_government_building.jpg.small.jpeg
Улаанбаатар-16