DINO by OTGO 2014
DINO by OTGO 2014, acryl on canvas, 150 x 150 cm
DINO by OTGO 2014 detail


otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2014OTGO