Mogoi -3 by OTGO 2014
Mogoi -3 by OTGO 201, acryl on canvas, 200 x 180 cm
Mogoi -3 by OTGO 2014

otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2015OTGO