white
White by OTGO 2015, acryl on canvas, 110 x 100 cm
White by OTGO 2015

WHITE solo-exhibition 2015 Gallery Peter Zimmermann, Germany
White by OTGO 2015 Galerie Peter Zimmermann
White by OTGO 2015 Galerie Peter Zimmermann
Dr. Ulrike Lorenz

otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2015OTGO